CLP VESZÉLYEK

OsztályExpozícióVeszély jelPiktogramKépH-mondatFigyelmeztetés125 ml
RobbanóanyagokUnst.Expl.GHS01H200VESZÉLYPict+H+P
Expl. 1.1GHS01H201VESZÉLYPict+H+P
Expl. 1.2GHS01H202VESZÉLYPict+H+P
Expl. 1.3GHS01H203VESZÉLYPict+H+P
Expl. 1.4GHS01H204FIGYELEMPict+H+P
Expl. 1.5-H205VESZÉLYH+P
Expl. 1.6----
Tűzveszélyes gázokFlam. Gas 1GHS02H220VESZÉLYPict+H+P
Flam. Gas 2-H221FIGYELEMH
Kémiailag instabil gázokFlam. Gas A-H230-H+P
Flam. Gas B-H231-H+P
Tűzveszélyes aeroszolokFlam. Aerosol 1GHS02H222VESZÉLYPict+H+P
Flam. Aerosol 2GHS02H223FIGYELEMPict+H+P
Oxidáló gázokOx. Gas 1GHS03H270VESZÉLYPict
Nyomás alatt lévő gázokPress. Gas
(Comp. Gas/Liq. Gas/Dis. Gas)
GHS04H280FIGYELEMPict
Press. Gas
(Refr. Gas)
GHS04H281FIGYELEMPict
Tűzveszélyes folyadékokFlam. Liq. 1GHS02H224VESZÉLYPict+H+P
Flam. Liq. 2GHS02H225VESZÉLYPict
Flam. Liq. 3GHS02H226FIGYELEMPict
Tűzveszélyes szilárd anyagokFlam. Sol. 1GHS02H228VESZÉLYPict+H+P
Flam. Sol. 2GHS02H228FIGYELEMPict+H+P
Önreaktív anyagok és keverékekSelf-react. AGHS01H240VESZÉLYPict+H+P
Self-react. BGHS01+GHS02H241VESZÉLYPict+H+P
Self-react. CDGHS02H242VESZÉLYPict
Self-react. EFGHS02H242FIGYELEMPict
Self-react. G---H+P
Öngyulladó folyadékokPyr. Liq. 1GHS02H250VESZÉLYPict+H+P
Öngyulladó szilárd anyagokPyr. Sol. 1GHS02H250VESZÉLYPict+H+P
Önmelegedő anyagok és keverékekSelf-heat. 1GHS02H252VESZÉLYPict+H+P
Self-heat. 2GHS02H252FIGYELEMPict
Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékekWater-react. 1GHS02H260VESZÉLYPict
Water-react. 2GHS02H261VESZÉLYPict
Water-react. 3GHS02H261FIGYELEMPict
Oxidáló folyadékokOx. Liq. 1GHS03H271VESZÉLYPict+H+P
Ox. Liq. 2GHS03H272VESZÉLYPict
Ox. Liq. 3GHS03H272FIGYELEMPict
Oxidáló szilárd anyagokOx. Sol. 1GHS03H271VESZÉLYPict+H+P
Ox. Sol. 2GHS03H272VESZÉLYPict
Ox. Sol. 3GHS03H272FIGYELEMPict
Szerves peroxidokOrg. Perox. AGHS01H240VESZÉLYPict+H+P
Org. Perox. BGHS01+GHS02H241VESZÉLYPict+H+P
Org. Perox. CDGHS02H242VESZÉLYPict
Org. Perox. EFGHS02H242FIGYELEMPict
Org. Perox. G---H+P
Fémekre maró hatású anyagok és keverékekMet. Corr. 1GHS05H290FIGYELEMNO
Akut toxicitásLenyelveAcute Tox. 1GHS06H300VESZÉLYPict+H+P
Acute Tox. 2GHS06H300VESZÉLYPict+H+P
Acute Tox. 3GHS06H301VESZÉLYPict+H+P
Acute Tox. 4GHS07H302FIGYELEMPict
Bőrön átAcute Tox. 1GHS06H310VESZÉLYPict+H+P
Acute Tox. 2GHS06H310VESZÉLYPict+H+P
Acute Tox. 3GHS06H311VESZÉLYPict+H+P
Acute Tox. 4GHS07H312FIGYELEMPict
BelélegezveAcute Tox. 1GHS06H330VESZÉLYPict+H+P
Acute Tox. 2GHS06H330VESZÉLYPict+H+P
Acute Tox. 3GHS06H331VESZÉLYPict+H+P
Acute Tox. 4GHS07H332FIGYELEMPict
Bőrmarás/bőrirritációSkin Corr. 1AGHS05H314VESZÉLYPict+H+P
Skin Corr. 1BGHS05H314VESZÉLYPict+H+P
Skin Corr. 1CGHS05H314VESZÉLYPict+H+P
Skin Irrit. 2GHS07H315FIGYELEMPict
Súlyos szemkárosodás/szemirritációEye Dam. 1GHS05H318VESZÉLYPict+H+P
Eye Irrit. 2GHS07H319FIGYELEMPict
Légzőszervi/bőr szenzibilizációResp. Sens. 1GHS08H334VESZÉLYPict+H+P
Skin Sens. 1GHS07H317FIGYELEMPict+H+P
Csírasejt-mutagenitásMuta. 1AGHS08H340VESZÉLYPict+H+P
Muta. 1BGHS08H340VESZÉLYPict+H+P
Muta. 2GHS08H341FIGYELEMPict+H+P
Rákkeltő hatásCarc. 1AGHS08H350VESZÉLYPict+H+P
Carc. 1BGHS08H350VESZÉLYPict+H+P
Carc. 2GHS08H351FIGYELEMPict+H+P
Reprodukciós toxicitásRepr. 1AGHS08H360VESZÉLYPict+H+P
Repr. 1BGHS08H360VESZÉLYPict+H+P
Repr. 2GHS08H361FIGYELEMPict+H+P
Lact.-H362-H
Célszervi toxicitás – egyszeri expozícióSTOT SE 1GHS08H370VESZÉLYPict+H+P
STOT SE 2GHS08H371FIGYELEMPict
STOT SE 3GHS07H335FIGYELEMPict
STOT SE 3GHS07H336FIGYELEMPict
Célszervi toxicitás – ismétlődő expozícióSTOT RE 1GHS08H372VESZÉLYPict+H+P
STOT RE 2GHS08H373FIGYELEMPict
Aspirációs veszélyAsp. Tox. 1GHS08H304VESZÉLYPict+H+P
A vízi környezetre veszélyesAkutAquatic Acute 1GHS09H400FIGYELEMPict
KrónikusAquatic Chronic 1GHS09H410FIGYELEMPict
Aquatic Chronic 2GHS09H411-Pict
Aquatic Chronic 3-H412-H
Aquatic Chronic 4-H413-H
Az ózonrétegre veszélyesOzoneGHS07H420-Pict+H+P