best drag and drop website builder

A BIZTONSÁGI ADATLAP SZAKMAI SZEMMEL

Szakács Péter, a Chemical Hazard Communication Society Tagja
2015. június 12.

Magánemberként nem valószínű, hogy sok biztonsági adatlap kerül majd a kezébe. Ennek egyszerű oka van: LAKOSSÁGI forgalomba kerülő termékek esetében nem kell átadni az adatlapot, elég csak a címkén leírni a biztonságos felhasználás feltételei, körülményeit.

Ettől függetlenül a boltokban - a sarki boltban nem biztos, de a multiknál igen - ott van a biztonsági adatlap. Ezt el lehet kérni, de nem biztos, hogy oda is adják, hogy elvigyük.

Ha cégként vásároljuk meg a vegyi terméket, akkor kérjünk adatlapot, amit magunkkal viszünk. A cégünk szakemberei az adatlap megfelelő szakaszaiból meghatározzák majd a munkavégzés biztonságos feltételeit.

DOLGOZÓ

A biztonságos tárolás feltételei a 7. szakasz 7.2 pontjában találhatóak. A gyártók ebben a részben ismertetik a javasolt műszaki intézkedéseket és tárolási körülményeket. 

Ez a rész kiterjed azon vegyi anyagok felsorolására is, amelyekkel együtt a termék nem tárolható.

A felhasználásra vonatkozó feltételek a 7. szakasz 7.1 pontjában találhatók. Itt találjuk a javasolt műszaki intézkedéseket, a különleges tűzvédelmi előírásokat illetve követelményeket, valamint a munkavégzés során követendő higiéniai előírásokat.

A kollektív - és az egyéni védelem eszközeit a 8. szakasz 8.2 pontja tartalmazza, de elsősorban a munkahelyre meghatározott egyéni védőeszköz juttatási rend szerint válasszunk védőeszközt.

MUNKAVÉDELMI SZAKEMBER

A munkavégzés feltételeit a 7.1 pontjában találjuk.

Azokat az anyagokat, amelyekre légtér-koncentrációs, illetve biológiai monitor méréseket kell végeztetni, a 8.1 pontban találjuk.

A kollektív védelemre és az egyéni védőeszközökre való javaslatokért a 8.2 pontot nézzük meg.


TŰZVÉDELMI SZAKEMBER

A felhasználás és a tárolás során szükséges különleges tűzvédelmi előírásokat, illetve követelményeket a 7. szakasz tartalmazza. Ez a rész kiterjed az együtt nem tárolható vegyi anyagokra is.

A tűzoltáshoz szükséges tudnivalókat az 5. szakasz tartalmazza.

A tűzvédelmi osztályba soroláshoz a lobbanáspontra, robbanási határokra és egyéb fizikai tulajdonságokra vonatkozó információkat a 9. szakaszból kell venni. Abban az esetben, ha itt nem találunk megfelelő adatot, akkor a 2. szakaszban feltüntetett osztályból lehet ezt visszaszámolni.

KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKEMBER

A hulladékokkal kapcsolatos osztályozáshoz, megsemmisítéséhez az adatokat több helyről kell összegyűjteni.

A 13. szakaszban a hulladékkezeléssel kapcsolatos információkat találjuk. Ha itt hulladék azonosító kódokat megadnak, azt kezeljük fenntartással, mert ne feledkezzünk meg róla, hogy Európában az azonosító kódokat azon technológia alapján kell meghatározni, amelyekből a hulladék származik

A hulladék veszélyeit (HP-kódok) a termék osztályozásából tudjuk meghatározni. A termék osztályozását a 2. szakaszban, a 2.1 pontban találjuk.

Egyéb ökotoxicitással kapcsolatos adatokat a 12. szakaszban találunk.

ADR TANÁCSADÓ

A veszélyes áru szállításra vonatkozó információkat a14. szakaszban találjuk. Vigyázzunk, mert ez nem kizárólag az ADR alapján készül! Az UN-számot és a hozzá tartozó helyes szállítási megnevezést az ENSZ Mintaszabályzatból kell meghatározni. (Az itt található osztályozást, összevethetjük a 2. szakaszban található osztályozással, a kettőnek egyeznie kell.) 

A tűzveszélyes anyagok esetében a lobbanáspontot a 9. szakaszból leshetjük ki.

Ha a 14.3 pont tartalmaz környezeti besorolást, akkor kell a "környezeti veszély" (döglött halas) jelölés is a csomagolásra, tartányra.

IPARBIZTONSÁGI ÜGYINTÉZŐ

A biztonságos tárolás feltételeit a 7. szakasz 7.2 pontjában találjuk. A gyártók ebben a részben ismertetik a javasolt műszaki intézkedéseket és tárolási körülményeket. 

Ez a rész kiterjed azon vegyi anyagok felsorolására is, amelyekkel együtt a termék nem tárolható.

A SEVESO osztályokat a 15. szakaszban a vonatkozó jogszabályok között találjuk. Ha ide nem írták be, akkor a meghatározásához 2. szakaszban megadott osztályozást, alkalmazzuk a termékre. 

(Ne a 3. szakasz veszélyeit és ne a 16. szakaszban feltüntetett H-mondatokat vegyük alapul!)

ORVOS

A sérült ellátására tett javaslatokat, ellenszereket a 4.3 pont tartalmazza.

Az időszakos vizsgálatokhoz kapcsolódó biológiai expozíciós határértékkel rendelkező anyagokat a 8.1 pontban találjuk. Ezekre mindenképp elő kell írni a vizelet vagy vér vizsgálatot.

A termék veszélyeit a 2.1 pont tartalmazza, az összetevőket a 3. szakaszból tudjuk meg. Az ezekhez kapcsolódó toxikológiai adatokat, az egészségügyi hatásokat a 11. szakaszban találjuk.

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÓ

A toxikológiai központ telefonszámát az 1.4 pontban tüntetik fel.

Az elsősegély-nyújtási előírásokat a 4. szakasz tartalmazza. Itt külön megtaláljuk, ha a sérülthöz orvost kell hívnunk. 

A 2.2 pontban a felsorolt P-mondatoknál is nézzük meg, hogy szükséges-e a toxikológiai központ, vagy az orvos értesítése.

KÁRELHÁRÍTÓ

Ha már megtörtént a baj, akkor a 4. az 5. és a 6. szakaszt kell végigolvasni.

A kiérkező tűzoltóknak az 5. szakaszban található információkat adjuk át.

A kárelhárításhoz a 6. szakasz tartalma szerint járjunk el.

A sérültek elsősegélyben történő ellátását a 4. szakasz szerint végezzük.

Kapcsolódó bejegyzések

Védőkesztyűk

Röviden összefoglaljuk amit a védőkesztyűkről tudni kell ahhoz, hogy megfelelő információkkal ki lehessen tölteni a biztonsági adatlapok 8. szakaszát a legújabb EU rendelet értelmében.

Értsük meg a címkéket

Már a boltok polcain is megjelentek új típusú címkékkel ellátott vegyiáruk. Ezt a címkézést az Európai Unió 1272/2008-as rendelete írta elő, és anyagok esetében 2010. december 1-je, különböző veszélyes anyagokból álló keverékeknél 2015. június 1-től kötelező használni.

BIZTONSÁGI ADATLAPOK KÉSZÍTÉSE

Bízza profikra az adatlapok készítését és nem fáj többet a feje!
Akár 2 óra alatt is elkészülhet a biztonsági adatlap!

BARÁTAI OLVASTÁK MÁR?

CÍMÜNK
6724 SZEGED
Pulz u. 46b. 202.

ELÉRHETŐSÉGEK
Email: info@toxichem.hu
Tel.: +36 (30) 999 77 82