1.

Megnevezés

Képlet

CAS-szám

ÁK-érték
mg/m3

CK-érték
mg/m3

MK-érték
mg/m3

Jellemző tulajdonság

Megjegyzés

Hivatkozás

2.

ACETALDEHID

CH3CHO

75-07-0

25

25

 

i

VI.

 

3.

acetilén-diklorid, lásd: 1,2-diklóretilén

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ACETOFENON

CH3COC6H5

98-86-2

50

 

 

i

 

 

5.

ACETON

CH3COCH3

67-64-1

1210

 

 

i

EU1

 

6.

ACETON-CIÁNHIDRIN

(CH3)2C(OH)CN

75-86-5

16,7

16,7

 

 

 

 

7.

ACETONITRIL

CH3CN

75-05-8

70

 

 

b, i

EU2

 

8.

akril-aldehid, lásd: akrolein

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

AKRILAMID

CH2=CHCONH2

79-06-1

 

 

0,03

b, k

 

SCOEL/139/2012

10.

AKRILNITRIL

CH2=CHCN

107-13-1

 

 

4,3

k

 

 

11.

akrilsav-metilészter, lásd: metil-akrilát

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

AKRILSAV (propénsav)

CH2=CH-COOH

79-10-7

29

59***

 

m

EU4

 

13.

AKROLEIN (akril-aldehid, 2-propenál)

CH2=CHCHO

107-02-8

0,05

0,12

 

m

EU4

 

14.

ALDRIN

C12H8Cl6

309-00-2

 

 

 

 

 

 

15.

ALLIL-ALKOHOL

CH2=CHCH2OH

107-18-6

4,8

12,1

 

b, i

EU1

 

16.

ALLIL-KLORID

CH2=CHCH2Cl

107-05-1

3

3

 

i

I.

 

17.

ALUMÍNIUM, FÉM

Al

7429-90-5

6 resp

 

 

 

 

 

18.

alumínium-oxid, 
lásd: dialumínium-trioxid

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

terc-AMIL-ACETÁT

H3COOC(CH3)2C2H5

625-16-1

270

540

 

 

EU1

 

20.

aminobenzol, lásd: anilin

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

4-AMINOBIFENIL

C6H5C6H4NH2

92-67-1

 

 

10

k

 

 

22.

2-AMINOETANOL

NH2(CH2)2OH

141-43-5

2,5

7,6

 

b

EU2

 

23.

AMITROL

C2H4N4

61-82-5

0,2

 

 

 

EU4

 

24.

AMMÓNIA

NH3

7664-41-7

14

36

 

m

EU1

 

25.

ANILIN

C6H5NH2

62-53-3

8

32

 

b

II.2.,
BHM

 

26.

o-ANIZIDIN

CH3OC6H4NH2

90-04-0

 

 

0,5

b, k

 

SCOEL/144/2012

27.

ANTIMON ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI (Sb-ra számítva)

Sb

7440-36-0

0,5

2

 

i

III.

 

28.

ANTIMON-HIDROGÉN

SbH3

7803-52-3

0,5

2

 

 

II.2.

 

29.

antimon-trioxid, 
lásd: diantimon-trioxid

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

arzén-hidrogén, lásd: arzin

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

ARZÉN ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI***

As

7440-38-2

 

 

0,01

k, b, i

BEM

 

32.

arzén-pentoxid, lásd: diarzén-pentoxid

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

arzén-trioxid, lásd: diarzén-trioxid

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

ARZIN

AsH3

7784-42-1

0,2

0,8

 

b

II.2.

 

35.

AZIRIDIN

(CH2)2NH

151-56-4

 

 

0,9

k

 

 

36.

BÁRIUM OLDHATÓ VEGYÜLETEI 
(Ba-ra számítva)

 

 

0,5

 

 

i

II.1.
EU2

 

37.

BENZALDEHID

C6H5CHO

100-52-7

5

10

 

 

 

 

38.

BENZIDIN

(C6H4)2(NH2)2

92-87-5

 

 

0,008

k

 

 

39.

BENZIL-KLORID

C6H5CH2Cl

100-44-7

0,5

0,5

 

b, i, m, k

 

CLP:1B rákkeltő

40.

BENZOIL-KLORID

C6H5COCl

98-88-4

2,8

 

 

i

 

 

41.

benzoil-szuperoxid, 
lásd: dibenzoil-peroxid

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

BENZOL

C6H6

71-43-2

 

 

3

k, b, i

EU99
BEM

 

43.

BENZO[a]PIRÉN

C20H12

50-32-8

 

 

0,002

k

 

 

44.

BERILLIUM ÉS VEGYÜLETEI 
(Be-ra számítva)

Be

7440-41-7

 

 

0,002

k

 

 

45.

bifenil, lásd: difenil

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

BISZFENOL-A
(4,4’-izopropilidén-difenol)

(HOC6H4)2C(CH3)2

80-05-7

2 inh

 

 

 

EU4

 

47.

BISZ (KLÓRMETIL)-ÉTER

ClCH2OCH2Cl

542-88-1

 

 

0,0047

k

 

 

48.

BRÓM

Br2

7726-95-6

0,7

 

 

b, m

I.
EU2

 

49.

1,3-BUTADIÉN

CH2=CHCH=CH2

106-99-0

 

 

1

k, i

 

 

50.

n-BUTÁN

CH3(CH2)2CH3

106-97-8

2350

9400

 

 

IV.

 

51.

1-butanol, lásd: butil-alkohol

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

2-butanon, lásd: metil-etil-keton

 

 

 

 

 

 

 

 

53.

n-BUTIL-ACETÁT

CH3COOC4H9

123-86-4

950

950

 

i, sz

I.

 

54.

n-BUTIL-AKRILÁT

CH2=CHCOOC4H9

141-32-2

11

53

 

i

I.
EU1

 

55.

n-BUTIL-ALKOHOL

CH3(CH2)3OH

71-36-3

45

90

 

b, i

 

 

56.

butil-celloszolv, lásd: 2-butoxietanol

 

 

 

 

 

 

 

 

57.

butil-glikol, lásd: 2-butoxietanol

 

 

 

 

 

 

 

 

58.

terc-BUTIL-METIL-ÉTER

C(CH3)3OCH3

1634-04-4

183,5

367

 

 

EU3

 

59.

2-BUTIN-1,4-DIOL

C4H6O2

110-65-6

0,5

 

 

i, sz

EU4

 

60.

2-BUTOXIETANOL

C4H9OCH2CH2OH

111-76-2

98

246

 

b, i

II.1.
EU1

 

61.

2-BUTOXIETIL-ACETÁT

CH3(CH2)3O(CH2)2COOCH3

112-07-2

133

333

 

b

EU1

 

62.

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL

CH3(CH2)3O(CH2)2O(CH2)2OH

112-34-5

67,5

101,2

 

 

EU2

 

63.

carbaryl, lásd: karbaril

 

 

 

 

 

 

 

 

64.

celloszolv, 
lásd: etilén-glikol-monoetil-éter

 

 

 

 

 

 

 

 

65.

celloszolv-acetát, 
lásd: etilén-glikol-monoetil-éter-acetát

 

 

 

 

 

 

 

 

66.

CIÁNAMID

NCNH2

420-04-2

1

 

 

b

EU2

 

67.

CIÁN-HIDROGÉN (hidrogén-cianid)

HCN

74-90-8

1

5

 

b, i

EU4

 

68.

CIÁNSÓK (cianidok) (CN-re számítva)

CN

 

1

5

 

b, i

EU4

 

69.

CIKLOHEXÁN

C6H12

110-82-7

700

 

 

 

II.1.
EU2

 

70.

CIKLOHEXANOL

C6H11OH

108-93-0

200

800

 

b, i, sz

II.1.

 

71.

CIKLOHEXANON

C6H10O

108-94-1

40,8

81,6

 

b, i

II.1.
EU1

 

72.

CIKLOHEXIL-AMIN

C6H11NH2

108-91-8

40

40

 

m

V.

 

73.

1,3-CIKLOPENTADIÉN

C5H6

542-92-7

200

 

 

i

 

 

74.

cink-kromátok, köztük kálium-cink-kromát, lásd: króm (VI) szervetlen vegyületek, kevéssé oldható 
[Cr (VI)-ra számítva]

 

 

 

 

 

 

 

 

75.

CINK-OXID

ZnO

1314-13-2

5 resp

20 resp

 

i

III.

 

76.

CIRKÓNIUM VEGYÜLETEI 
(Zr-ra számítva)

 

 

5

20

 

 

III.

 

77.

DDT

C14H9Cl5

50-29-3

1 resp

1 resp

 

b

VI.

 

78.

DEKABORÁN

B10H14

17702-41-9

0,3

0,3

 

b, i

I.

 

79.

DIACETIL (2,3-butándion)

C4H6O2

431-03-8

0,07

0,36

 

i

EU4

 

80.

DIALUMÍNIUM-TRIOXID (Al-ra számítva)

Al2O3

1344-28-1

6 resp

 

 

 

 

 

81.

4,4’-diaminobifenil, lásd: benzidin

 

 

 

 

 

 

 

 

82.

4,4’-DIAMINODIFENILMETÁN

C13H14N2

101-77-9

 

 

0,81

k

 

 

83.

DIANTIMON-TRIOXID (Sb-ra számítva)

Sb2O3

1309-64-4

0,1

0,4

 

 

 

 

84.

DIARZÉN-PENTOXID (As-ra számítva)

As2O5

1303-28-2

 

 

0,03

k

BEM

 

85.

DIARZÉN-TRIOXID (As-ra számítva)

As2O3

1327-53-3

 

 

0,1

k

BEM

 

86.

DIAZINON

C12H21N2O3PS

333-41-5

0,1

0,4

 

b

III.

 

87.

DIAZOMETÁN

CH2N2

334-88-3

 

 

0,01

k

 

 

88.

DIBENZOIL-PEROXID

(C6H5CO)2O2

94-36-0

5

5

 

b, i, sz

I.

 

89.

1,2-DIBRÓMETÁN

C2H4Br2

106-93-4

 

 

0,8

k, b, m

 

 

90.

1,2-DIBRÓM-3-KLÓRPROPÁN

C3H5Br2Cl

96-12-8

 

 

0,01

k

 

 

91.

DIELDRIN

C12H8Cl6O

60-57-1

0,25 resp

1 resp

 

 

 

 

92.

DIETIL-AMIN

NH(C2H5)2

109-89-7

15

30

 

b, m

V. 
EU2

 

93.

dietilénoximid, lásd: morfolin

 

 

 

 

 

 

 

 

94.

DIETILÉN-TRIAMIN

NH(CH2CH2NH2)2

111-40-0

4

4

 

b, m, sz

 

 

95.

DIETIL-ÉTER

(CH3CH2)O2

60-29-7

308

616

 

b, i, sz

EU1

 

96.

DI(2-ETILHEXIL)-FTALÁT

C6H4(COO)2(C8H17)2

117-81-7

10

40

 

b

III.

 

97.

DIETIL-SZULFÁT

(C2H5O)2SO2

64-67-5

 

 

0,2

k

 

 

98.

DIFENIL

(C6H5)2

92-52-4

1

 

 

b, i, sz

 

 

99.

difenilmetán-4,4’-diizocianát (MDI), 
lásd: diizocianátok

 

 

 

 

 

 

 

 

100.

DIFENIL-ÉTER

C12H10O

101-84-8

7

14

 

 

EU4

 

101.

DIFOSZFOR-PENTASZULFID

P2S5

1314-80-3

1

 

 

 

EU2

 

102.

DIFOSZFOR-PENTOXID

P2O5

1314-56-3

1

 

 

m

EU2

 

103.

DIHIDROGÉN-SZELENID

H2Se

7783-07-5

0,07

0,17

 

 

EU1

 

104.

m-dihidroxibenzol, lásd: rezorcin

 

 

 

 

 

 

 

 

105.

DIIZOCIANÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

106.

difenilmetán-4,4’-diizocianát (MDI)

CH2(C6H4NCO)2

101-68-8

0,05

0,05

 

i, sz

I.

 

107.

hexametilén-diizocianát (HDI)

(CH2)6(NCO)2

822-06-0

0,035

0,035

 

i, sz

I.

 

108.

1,5-naftilén-diizocianát (NDI)

C10H6(NCO)2

3173-72-6

0,09

0,09

 

i, sz

I.

 

109.

DIKÉN-DIKLORID

S2Cl2

10025-67-9

6

24

 

m

I.

 

110.

3,3’-DIKLÓRBENZIDIN

C12H10N2Cl2

91-94-1

 

 

0,03

k

 

 

111.

1,2-DIKLÓRBENZOL

C6H4Cl2

95-50-1

122

306

 

b, i

EU1

 

112.

1,3-DIKLÓRBENZOL

C6H4Cl2

541-73-1

20

80

 

 

 

 

113.

1,4-DIKLÓRBENZOL (p-diklórbenzol)

C6H4Cl2

106-46-7

12

60

 

b

EU4

 

114.

p,p’-diklórdifeniltriklóretán, lásd: DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

115.

diklórdifluormetán F12, lásd: freonok

 

 

 

 

 

 

 

 

116.

1,1-DIKLÓRETÁN

Cl2CH2CH2

75-34-3

412

 

 

b

EU1

 

117.

1,2-DIKLÓRETÁN

ClCH2CH2Cl

107-06-2

 

 

10

k, i

 

 

118.

1,1-DIKLÓRETILÉN (vinilidén-klorid)

Cl2HC=CH

75-35-4

8

20

 

 

EU4

 

119.

1,2-DIKLÓRETILÉN

ClHC=CHCl

540-59-0

790

3160

 

i

II.1.

 

120.

2,4-DIKLÓRFENOXIECETSAV

Cl2C6H3OCH2COOH

94-75-7

1

4

 

b, i

II.2.

 

121.

diklórfluormetán F21, lásd: freonok

 

 

 

 

 

 

 

 

122.

DIKLÓRFOSZ (DDVP)

C4H7Cl2O4P

62-73-7

0,9

3,6

 

b

III.

 

123.

DIKLÓRMETÁN (metilén-klorid)

CH2Cl2

75-09-2

10

10

 

i, b

EU4.

 

124.

1,2-DIKLÓRPROPÁN

ClCH2CH(Cl)CH3

78-87-5

50

50

 

 

VI.

 

125.

diklórtetrafluoretán F114, lásd: freonok

 

 

 

 

 

 

 

 

126.

N,N-DIMETILACETAMID

CH3CON(CH3)2

127-19-5

36

72

 

b, i

EU1

 

127.

DIMETIL-AMIN

(CH3)2NH

124-40-3

3,8

9,4

 

b, m, sz

EU1

 

128.

dimetilanilin, lásd: xilidin

 

 

 

 

 

 

 

 

129.

N,N-DIMETILANILIN

C6H5N(CH3)2

121-69-7

25

100

 

b, i, sz

II.1.

 

130.

DIMETIL-ÉTER

(CH3)2O

115-10-6

1920

 

 

 

EU1

 

131.

N,N-DIMETILFORMAMID

HCON(CH3)2

68-12-2

15

30

 

b, i

BEM
EU3

 

132.

1,2-DIMETILHIDRAZIN

CH3NHNHCH3

540-73-8

 

 

1,2

k

 

 

133.

N,N-DIMETILHIDRAZIN

(CH3)2NNH2

57-14-7

 

 

1,2

k

 

 

134.

dimetil-keton, lásd: aceton

 

 

 

 

 

 

 

 

135.

DIMETIL-SZULFÁT

C2H6O4S

77-78-1

 

 

0,1

k, b, m

 

 

136.

dinikkel-trioxid, lásd: nikkel és szervetlen vegyületei

Ni2O3

1314-06-3

 

 

 

 

 

 

137.

4,6-DINITRO-o-KREZOL

CH3C6H2(NO2)2OH

534-52-1

0,2

0,8

 

b, i, sz

II.1.

 

138.

DINITROBENZOL minden izomer

C6H4(NO2)2

 

1

2

 

b

 

 

139.

DINITROGÉN-OXID

N2O

10024-97-2

180

720

 

 

 

 

140.

1,4-DIOXÁN

O(CH2CH2)2O

123-91-1

73

-

 

b, i

EU3

 

141.

1,3-DIOXOLÁN

C3H6O2

646-06-0

10

10

 

 

VI.

 

142.

DIVANÁDIUM-PENTOXID 
(V-ra számítva)

V2O5

1314-62-1

0,05 resp

0,2 resp

 

i, sz

II.2.

 

143.

ECETSAV

CH3COOH

64-19-7

25

50

 

m

EU4

 

144.

ECETSAV-ANHIDRID

(CH3CO)2O

108-24-7

20

20

 

m

I.

 

145.

epiklórhidrin, 
lásd: 1-klór-2,3-epoxipropán

 

 

 

 

 

 

 

 

146.

etántiol, lásd: etil-merkaptán

 

 

 

 

 

 

 

 

147.

ETIL-ACETÁT

CH3COOC2H5

141-78-6

734

1468

 

i, sz

EU4

 

148.

ETIL-AKRILÁT

CH2=CHCOOC2H5

140-88-5

21

42

 

b, i, sz

EU4

 

149.

ETIL-ALKOHOL

CH3CH2OH

64-17-5

1900

7600

 

 

IV.

 

150.

ETIL-AMIN

CH3CH2NH2

75-04-7

9,4

 

 

i

EU1

 

151.

ETILBENZOL

C6H5CH2CH3

100-41-4

442

884

 

b, i

BEM
EU1

 

152.

ETIL-BROMID

CH3CH2Br

74-96-4

50

50

 

 

VI.

 

153.

etilén-alkohol, lásd: etilénglikol

 

 

 

 

 

 

 

 

154.

ETILÉNGLIKOL

HOCH2CH2OH

107-21-1

52

104

 

b, i

EU1

 

155.

etilénglikol-monobutil-éter, 
lásd: 2-butoxietanol

 

 

 

 

 

 

 

 

156.

ETILÉNGLIKOL-MONOETIL-ÉTER

C2H5O(CH2)2OH

110-80-5

8

-

 

b, i

EU3

 

157.

ETILÉNGLIKOL-MONOETIL-ÉTER-ACETÁT

C2H5O(CH2)2COOCH3

111-15-9

11

-

 

b, i

EU3

 

158.

ETILÉNGLIKOL-MONOMETIL-ÉTER

CH3O(CH2)2OH

109-86-4

3,16

-

 

b, i

EU3

 

159.

ETILÉNGLIKOL-MONOMETIL-ÉTER-ACETÁT

CH3O(CH2)2COOCH3

110-49-6

4,90

-

 

b, i

II.1. 
EU4

 

160.

etilén-imin, lásd: aziridin

 

 

 

 

 

 

 

 

161.

ETILÉN-OXID

C2H4O

75-21-8

 

 

1,8

k, i, sz

 

 

162.

etil-glikol, 
lásd: etilén-glikol-monoetil-éter

 

 

 

 

 

 

 

 

163.

etil-glikol-acetát, 
lásd: etilénglikol-monoetil-éter-acetát

 

 

 

 

 

 

 

 

164.

etil-hidroszulfid, lásd: etil-merkaptán

 

 

 

 

 

 

 

 

165.

2-ETILHEXANOL

C8H18O

104-76-7

5,4

 

 

i

EU4

 

166.

ETIL-KLORID

C2H5Cl

75-00-3

268

 

 

 

EU2

 

167.

ETIL-MERKAPTÁN

CH3CH2SH

75-08-1

1

1

 

i

V.

 

168.

etil-szulfhidrát, lásd: etil-merkaptán

 

 

 

 

 

 

 

 

169.

etil-tioalkohol, lásd: etil-merkaptán

 

 

 

 

 

 

 

 

170.

2-etoxietanol, 
lásd: etilénglikol-monoetil-éter

 

 

 

 

 

 

 

 

171.

EZÜST, fém

Ag

7440-22-4

0,1

 

 

 

EU1

 

172.

EZÜST OLDHATÓ VEGYÜLETEI 
(Ag-re számítva)

 

 

0,01

 

 

 

EU2

 

173.

fenilbenzol, lásd: difenil

 

 

 

 

 

 

 

 

174.

2-FENILPROPÉN

C6H5C(CH3)=CH2

98-83-9

246

492

 

 

EU1

 

175.

FENOL

C6H5OH

108-95-2

8

16

 

b, m

BEM
EU3

 

176.

FLUOR

F2

7782-41-4

1,58

3,16

 

m

EU1

 

177.

fluor-hidrogén, lásd: hidrogén-fluorid

 

 

 

 

 

 

 

 

178.

FLUORIDOK (F-ra számítva)

F

 

2,5

 

 

b, i

BEM
EU1

 

179.

fluotan, lásd: halotán

 

 

 

 

 

 

 

 

180.

FORMALDEHID

HCHO

50-00-0

0,6

0,6

 

b, m, sz

VI.

 

181.

FOSZFIN

PH3

7803-51-2

0,14

0,28

 

i

EU2

 

182.

FOSZFOR

P

7723-14-0

0,1

0,1

 

i

I.

 

183.

foszfor-hidrogén, lásd: foszfin

 

 

 

 

 

 

 

 

184.

FOSZFOR-PENTAKLORID

PCl5

10026-13-8

1

 

 

m

EU2

 

185.

foszfor-pentoxid, 
lásd: difoszfor-pentoxid

 

 

 

 

 

 

 

 

186.

foszforsav, lásd: ortofoszforsav

 

 

 

 

 

 

 

 

187.

foszfor-trihidrid, lásd: foszfin

 

 

 

 

 

 

 

 

188.

FOSZFOR-TRIKLORID

PCl3

7719-12-2

3

3

 

m

I.

 

189.

FOSZGÉN

COCl2

75-44-5

0,08

0,4

 

m

EU1

 

190.

FREONOK (KLÓRFLUORKARBONOK)

 

 

 

 

 

 

 

 

191.

F11, triklórfluormetán

CCl3F

75-69-4

 

 

 

 

 

Az 1005/2009/EK rendelet szerint szabályozott anyag

192.

F12, diklórdifluormetán

CCl2F2

75-71-8

 

 

 

 

 

Az 1005/2009/EK rendelet szerint szabályozott anyag

193.

F21, diklórfluormetán

CHCl2F

75-43-4

43

172

 

 

II.1

 

194.

F22, klórdifluormetán

CHClF2

75-45-6

3600

 

 

 

EU1

 

195.

F113, 1,1,2-triklór-1,2,2-trifluoretán

C2Cl3F3

76-13-1

 

 

 

 

 

Az 1005/2009/EK rendelet szerint szabályozott anyag

196.

F114, 1,2-diklór-1,1,2,2-tetrafluoretán

ClF2CCF2Cl

76-14-2

 

 

 

 

 

Az 1005/2009/EK rendelet szerint szabályozott anyag

197.

F142b, 1-klór-1,1-difluoretán

C2H3ClF2

75-68-3

4170

16680

 

 

IV.

 

198.

FTÁLSAV-ANHIDRID

C6H4(CO)2O

85-44-9

1

1

 

i, sz

I.

 

199.

furál, lásd: furfurol

 

 

 

 

 

 

 

 

200.

furfurilaldehid, lásd: furfurol

 

 

 

 

 

 

 

 

201.

FURFURIL-ALKOHOL

C4H3OCH2OH

98-00-0

40

40

 

i, sz, b

I.

 

202.

FURFUROL

C4H3OCHO

98-01-1

20

 

 

b, i, sz

 

 

203.

gamma-HCH, lásd: lindán

 

 

 

 

 

 

 

 

204.

GLICERIN-TRINITRÁT

C3H5(ONO2)3

55-63-0

0,095

0,19

 

b, i, sz

EU4

 

205.

glikol, lásd: etilénglikol

 

 

 

 

 

 

 

 

206.

halán, lásd: halotán

 

 

 

 

 

 

 

 

207.

HALOTÁN

CHClBrCF3

151-67-7

40

160

 

 

II.1.

 

208.

HANGYASAV

HCOOH

64-18-6

9

 

 

m

EU2

 

209.

n-HEPTÁN

CH3(CH2)5CH3

142-82-5

2000

 

 

 

EU1

 

210.

2-HEPTANON

CH3(CH2)4COCH

110-43-0

238

476

 

b

EU1

 

211.

HEPTÁN-3-ON

CH3(CH2)4CH3

106-35-4

95

 

 

 

EU1

 

212.

HEXAMETILÉN-DIAMIN

H2N(CH2)6NH2

124-09-4

2,3

 

 

m, b

 

 

213.

hexametilén-diizocianát, 
lásd: diizocianátok

 

 

 

 

 

 

 

 

214.

n-HEXÁN

CH3(CH2)4CH3

110-54-3

72

 

 

b, i

BEM
EU2

 

215.

2-hexanon, lásd: metil-butil-keton

 

 

 

 

 

 

 

 

216.

HIDRAZIN

H2NNH2

302-01-2

 

 

0,13

k

 

 

217.

HIDROGÉN-BROMID

HBr

10035-10-6

 

6,7

 

m

EU1

 

218.

hidrogén-cianid, lásd: cián-hidrogén

 

 

 

 

 

 

 

 

219.

HIDROGÉN-FLUORID

HF

7664-39-3

1,5

2,5

 

b, m

II.1. 
BEM 
EU1

 

220.

hidrogén-foszfid, lásd: foszfin

 

 

 

 

 

 

 

 

221.

HIGANY ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI*** 
(Hg-ra számítva)

Hg

7439-97-6

0,02

 

sz, b

BEM
EU3

 

222.

HIGANY SZERVES VEGYÜLETEI*** 
(Hg-ra számítva)

 

 

0,01

0,04

 

b, sz

III.

 

223.

IZOAMIL-ALKOHOL

CH3(CH2)4OH

123-51-3

360

1440

 

 

II.1.

 

224.

izociánsav-metil-észter, 
lásd: metil-izocianát

 

 

 

 

 

 

 

 

225.

IZOPENTÁN

(CH3)2CHCH2CH3

78-78-4

3000

 

 

 

EU2

 

226.

IZOPENTIL-ACETÁT

CH3COO(CH2)2CH(CH3)2

123-92-2

270

540

 

i

EU1

 

227.

IZOPROPIL-ACETÁT

(CH3)2HCOOCH3

108-21-4

840

840

 

i

I.

 

228.

IZOPROPIL-ALKOHOL

CH3CH(OH)CH3

67-63-0

500

2000

 

b, i

II.1.

 

229.

izopropilbenzol, lásd: kumol

 

 

 

 

 

 

 

 

230.

JÓD

I2

7553-56-2

1

1

 

i, sz, b

I.

 

231.

KADMIUM ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI – CdF2, CdCl2, CdO kivételével 
(Cd-ra számítva)

Cd

7440-43-9

 

 

0,015

k

BEM

 

232.

KADMIUM-FLUORID (Cd-ra számítva)

CdF2

7790-79-6

 

 

0,05

k

BEM

 

233.

KADMIUM-KLORID (Cd-ra számítva)

CdCl2

10108-64-2

 

 

0,05

k

BEM

 

234.

KADMIUM-OXID (Cd-ra számítva)

CdO

1306-19-0

 

 

0,05

k

BEM

 

235.

KALCIUM-CIÁNAMID

CaNCN

156-62-7

1

4

 

b, i

III.

 

236.

KALCIUM-HIDROXID
(kalcium-dihidroxid)

Ca(OH)2

1305-62-0

1 resp por

4 resp por

 

 

EU4

 

237.

KALCIUM-KARBONÁT

CaCO3

1317-65-3

10

 

 

 

 

 

238.

kalcium-kromát, 
lásd: króm (VI) szervetlen vegyületek

CaCrO4

13765-19-0

 

 

 

 

 

 

239.

KALCIUM-OXID

CaO

1305-78-8

1 resp por

4 resp por

 

 

EU4

 

240.

KALCIUM-SZULFÁT

CaSO4

7778-18-9

6 resp

 

 

 

 

 

241.

KÁLIUM-HIDROXID

KOH

1310-58-3

2

2

 

m

I.

 

242.

ş-KAPROLAKTAM

HN(CH2)5CO

105-60-2

10

40

 

i

EU1

 

243.

KAPTAFOL

C10H9Cl4NO2S

2425-06-1

 

 

0,1

k

 

 

244.

KARBARIL

C12H11NO2

63-25-2

1

 

 

 

 

 

245.

karbolsav, lásd: fenol

 

 

 

 

 

 

 

 

246.

KÉN-DIOXID

SO2

7446-09-5

1,3

2,7

 

m

EU4

 

247.

KÉN-HIDROGÉN

H2S

7783-06-4

7

14

 

i

EU3

 

248.

KÉNSAV

H2SO4

7664-93-9

0,05 torak

 

m

I. 
EU3

 

249.

KLÓR

Cl2

7782-50-5

 

1,5

 

i

EU2

 

250.

4-KLÓRANILIN

ClC6H4NH2

106-47-8

0,2

0,8

 

k, sz, b

 

 

251.

KLÓRBENZOL

C6H5Cl

108-90-7

23

70

 

 

EU2

 

252.

2-KLÓR-1,3-BUTADIÉN

CH2=C(Cl)CH=CH2

126-99-8

18

72

 

i

II.1.

 

253.

klórdifluoretán F142B, lásd: freonok

 

 

 

 

 

 

 

 

254.

klórdifluormetán F22, lásd: freonok

 

 

 

 

 

 

 

 

255.

KLÓRDÁN

C10H6Cl8

57-74-9

 

 

 

b

 

 

256.

1-KLÓR-2,3-EPOXIPROPÁN

ClCH2C2H3O

106-89-8

 

 

1,9

k, b, m, sz

 

 

257.

KLOROFORM

CHCl3

67-66-3

10

 

 

b

EU1.

 

258.

kloroprén, lásd: 2-klór-1,3-butadién

 

 

 

 

 

 

 

 

259.

KOBALT ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEI 
(Co-ra számítva)

Co

7440-48-4

0,1

0,4

 

i, sz

BEM

 

260.

KREZOL (izomerek keveréke)

CH3C6H4OH

1319-77-3

22

 

 

m

I. 
EU91

 

261.

KRÓM (fém), SZERVETLEN KRÓM (II) és KRÓM (III) VEGYÜLETEK (nem oldható)

Cr

7440-47-3

2

 

 

i, sz

BEM
EU2

 

262.

Egyéb szervetlen krómvegyületek 
[a króm (VI) vegyületek kivételével] (Cr-ra számítva)

Cr

 

0,5

2

 

i, sz

BEM

 

263.

KRÓM (VI) SZERVETLEN VEGYÜLETEK (nátrium-kromát, kálium-kromát és egyéb oldható) 
[Cr (VI)-ra számítva]

Cr

 

 

 

0,05

k

BEM

 

264.

KRÓM (VI) SZERVETLEN VEGYÜLETEK, kevéssé oldható 
[Cr (VI)-ra számítva]

Cr

 

 

 

0,01

k

BEM

 

265.

KRÓM(III)-KROMÁT (Cr-ra számítva)

Cr2(CrO4)3

24613-89-6

 

 

0,05

k

BEM

 

266.

KRÓM-TRIOXID [Cr (VI)-ra számítva]

CrO3

1333-82-0

 

 

0,05

k

BEM

 

267.

KUMOL

C6H5CH(CH3)2

98-82-8

100

250

 

b, i

EU1

 

268.

kvarc, lásd: 2.1.

SiO2

14808-60-7

 

 

 

 

 

 

269.

LINDÁN (?-HCH) 
(ă-1,2,3,4,5,6-hexaklorciklohexán)

C6H6Cl6

58-89-9

0,5

2

 

b, i

III.

 

270.

LÍTIUM-HIDRID

LiH

7580-67-8

 

0,02 inh

 

 

EU4

 

271.

MAGNÉZIUM-OXID (Mg-ra számítva)

MgO

1309-48-4

6 resp

24 resp

 

i

 

 

272.

MALEINSAV-ANHIDRID

CH=CH(CO)2O

108-31-6

0,4

0,4

 

m, sz

I.

 

273.

MANGÁN ÉS SZERVETLEN SÓI 
(Mn-ra számítva)

Mn

7439-96-5

0,2 inh 
0,05 resp

 

 

 

EU4

 

274.

METAMIDOFOSZ

C2H8NO2PS

10265-92-6

 

 

 

b, i

 

 

275.

METIL-ACETÁT

CH3COOCH3

79-20-9

610

2440

 

b, sz, i

I.

 

276.

METIL-AKRILÁT

CH2=CHCOOCH3

96-33-3

18

36

 

b, i, sz

EU3

 

277.

METIL-ALKOHOL

CH3OH

67-56-1

260

 

 

b, i

EU2

 

278.

2-METILAZIRIDIN

C3H7N

75-55-8

 

 

5

k

 

 

279.

METIL-BROMID

CH3Br

74-83-9

10

10

 

b, i

VI.

 

280.

1-METILBUTIL-ACETÁT

CH3COOCH(CH3)(CH2)2CH3

626-38-0

270

540

 

 

EU1

 

281.

METIL-BUTIL-KETON

CH3CO(CH2)3CH3

591-78-6

21

84

 

b, i

II.1.

 

282.

metil-celloszolv, 
lásd: etilén-glikol-monometil-éter

 

 

 

 

 

 

 

 

283.

metil-celloszolv-acetát, 
lásd: etilén-glikol-monometil-éter-acetát

 

 

 

 

 

 

 

 

284.

metil-cianid, lásd: acetonitril

 

 

 

 

 

 

 

 

285.

4,4’-metiléndianilin, 
lásd: 4,4’-diaminodifenilmetán

 

 

 

 

 

 

 

 

286.

metilén-klorid, lásd: diklórmetán

 

 

 

 

 

 

 

 

287.

METIL-ETIL-KETON

CH3COCH2CH3

78-93-3

600

900

 

b, i

EU1

 

288.

metil-glikol, 
lásd: etilén-glikol-monometil-éter

 

 

 

 

 

 

 

 

289.

metil-glikol-acetát, 
lásd: etilén-glikol-monometil-éter-acetát

 

 

 

 

 

 

 

 

290.

METIL-FORMIÁT

C2H4O2

107-31-3

125

250

 

b

EU4

 

291.

5-METILHEPTÁN-3-ON

CH3CH2COCH2CH3CHC2H5

541-85-5

53

106

 

 

EU1

 

292.

5-METILHEXÁN-2-ON

C7H14O

110-12-3

230

 

 

 

EU1

 

293.

METIL-IZOCIANÁT

CH3NCO

624-83-9

 

0,047

 

b, i, sz

EU3

 

294.

metil-karbamid, lásd: metil-izocianát

 

 

 

 

 

 

 

 

295.

metil-karbonimid, lásd: metil-izocianát

 

 

 

 

 

 

 

 

296.

METIL-KLORID

CH3Cl

74-87-3

105

420

 

 

II.1.

 

297.

metilkloroform, lásd: 1,1,1-triklóretán

 

 

 

 

 

 

 

 

298.

METIL-MERKAPTÁN

CH3SH

74-93-1

1

1

 

i

V.

 

299.

METIL-METAKRILÁT

CH2=C(CH3)COOCH3

80-62-6

208

415

 

b, i, sz

EU3

 

300.

METIL-PARATION

NO2C6H4OPS(CH3O)2

298-00-0

0,2

 

 

b, sz

 

 

301.

4-METILPENTÁN-2-ON 
(izobutil-metil-keton)

C6H12O

108-10-1

83

208

 

 

EU1

 

302.

N-METIL-2-PIRROLIDON

C5H9NO

872-50-4

40

80

 

b

EU5

 

303.

2-metoxianilin, lásd: o-anizidin

 

 

 

 

 

 

 

 

304.

2-metoxietanol, 
lásd: etilén-glikol-monometil-éter

 

 

 

 

 

 

 

 

305.

2-(2-METOXIETOXI)ETANOL

CH3O(CH2)2O(CH2)2OH

111-77-3

50,1

 

 

 

EU2

 

306.

(2-METOXIMETILETOXI)-PROPANOL (Dipropilénglikol-monometil-éter)

C7H16O3

34590-94-8

308

 

 

 

EU1

 

307.

1-METOXIPROPÁN-2-OL

CH3OCH2CHOHCH3

107-98-2

375

568

 

b

EU1

 

308.

1-METOXI-2-PROPIL-ACETÁT

CH3COOCH(CH3)CH2OCH3

108-65-6

275

550

 

 

EU1

 

309.

MEZITILÉN (1,3,5-trimetilbenzol)

C6H3(CH3)3

108-67-8

100

 

 

i

EU1

 

310.

MIREX

C10Cl12

2385-85-5

 

 

 

b

 

 

311.

MOLIBDÉN OLDHATATLAN VEGYÜLETEI (Mo-ra számítva)

 

 

15

60

 

 

III.

 

312.

MOLIBDÉN OLDHATÓ VEGYÜLETEI (Mo-ra számítva)

 

 

5

20

 

 

III.

 

313.

MONOKROTOFOSZ

C7H14NO5P

6923-22-4

0,25

 

 

b

 

 

314.

MORFOLIN

O(CH2)4NH

110-91-8

36

72

 

m

I. 
EU2

 

315.

NAFTALIN

C10H8

91-20-3

50

 

 

i

EU1

 

316.

2-NAFTIL-AMIN

C10H9N

91-59-8

 

 

0,005

k

 

 

317.

naftilén-diizocianát, lásd: diizocianátok

 

 

 

 

 

 

 

 

318.

narkotán, lásd: halotán

 

 

 

 

 

 

 

 

319.

NÁTRIUM-AZID

NaN3

26628-22-8

0,1

0,3

 

 

EU1

 

320.

NÁTRIUM-HIDROXID

NaOH

1310-73-2

2

2

 

m

I.

 

321.

NEOPENTÁN

(CH3)4C

463-82-1

3000

 

 

 

EU2

 

322.

NIKKEL (fém) és SZERVETLEN VEGYÜLETEI, ... (NiO, NiCO3, NiS, Ni2O3) (Ni-re számítva)

 

7440-02-0

 

 

0,1

k, sz

BEM

 

323.

NIKKEL (fém) és SZERVETLEN VEGYÜLETEI, könnyen oldható (NiCl2, NiOH, NiSO4, ...) (Ni-re számítva)

 

7440-02-0

 

 

0,1

k, sz

BEM

 

324.

nikkel-oxid, 
lásd: nikkel és szervetlen vegyületei

NiO

1313-99-1

 

 

 

 

 

 

325.

nikkel-szulfid, lásd: nikkel és szervetlen vegyületei

NiS

16812-54-7

 

 

 

 

 

 

326.

NIKKEL-TETRAKARBONIL

Ni(CO)4

13463-39-3

0,15

0,15

 

b

VI.

 

327.

nikkel-trioxid, lásd: dinikkel-trioxid

 

 

 

 

 

 

 

 

328.

NIKOTIN

C10H14N2

54-11-5

0,5

 

 

b, i

EU2

 

329.

4-NITROANILIN

O2NC6H4NH2

100-01-6

6

 

 

b, i

 

 

330.

p-nitroanilin, lásd: 4-nitroanilin

 

 

 

 

 

 

 

 

331.

NITROBENZOL

C6H5NO2

98-95-3

1

 

 

b, i

EU2

 

332.

NITROETÁN

C2H5NO2

79-24-3

62

312

 

b

EU4

 

333.

NITROGÉN-DIOXID

NO2

10102-44-0

0,96

1,91

 

m

EU4

 

334.

NITROGÉN-MONOXID

NO

10102-43-9

2,5

 

 

 

EU4

 

335.

4-NITROKLÓRBENZOL

ClC6H4NO2

100-00-5

0,5

2

 

b

 

 

336.

2-NITRONAFTALIN

C10H7NO2

581-89-5

 

 

0,25

k

 

 

337.

1-NITROPROPÁN

CH3(CH2)2NO2

108-03-2

10

 

 

i, b

 

 

338.

2-NITROPROPÁN

CH3CH(NO2)CH3

79-46-9

 

 

18

k

 

 

339.

OKTÁN (összes izomer)

C8H18

111-65-9

2350

9400

 

i

II.1.

 

340.

OLAJ (ásványi) KÖD

 

 

 

 

5

k

 

 

341.

ÓLOM és SZERVETLEN VEGYÜLETEI (Pb-ra számítva)

Pb

7439-92-1

0,15

 

 

i

BEM
BHM
EU0

 

342.

ÓLOM-TETRAETIL

Pb(C2H5)4

78-00-2

0,05

0,2

 

b, i

II.1.

 

343.

ÓLOM-TETRAMETIL

Pb(CH3)4

75-74-I

0,05

0,2

 

b, i

II.1.

 

344.

ÓN SZERVES VEGYÜLETEI
(Sn-ra számítva)

 

 

0,1

0,4

 

b, i

II.1.

 

345.

ÓN SZERVETLEN VEGYÜLETEI 
(Sn-ra számítva)

 

 

2

8

 

b, i

EU91

 

346.

ORTOFOSZFORSAV

H3PO4

7664-38-2

1

2

 

m

EU1

 

347.

OXÁLSAV

HOOCCOOH

144-62-7

1

 

 

 

EU2

 

348.

OZMIUM-TETRAOXID (Os-ra számítva)

OsO4

20816-12-0

0,002

0,002

 

m, b

 

 

349.

ÓZON

O3

10028-15-6

0,2

0,2

 

i

I.

 

350.

PARAKVÁT-DIKLORID

C12H14Cl2N2

1910-42-5

0,1

0,1

 

b, i

I.

 

351.

paraquat-diklorid, 
lásd: parakvát-diklorid

 

 

 

 

 

 

 

 

352.

PARATION

C10H14O5NSP

56-38-2

0,1

 

 

b

 

 

353.

PENTAKLÓRFENOL ÉS SÓI

C6Cl5OH

87-86-5

0,001

 

 

b, i

 

 

354.

PENTAKLÓRNAFTALINOK

C10H3Cl5

1321-64-8

0,5

2

 

b, i, sz

II.2.

 

355.

n-PENTÁN

CH3(CH2)3CH3

109-66-0

2950

 

 

 

EU2

 

356.

PENTIL-ACETÁT

CH3COO(CH2)4CH3

628-63-7

270

540

 

i

EU1

 

357.

3-PENTIL-ACETÁT

CH3COOCH(C2H5)C2H5

620-11-1

270

540

 

i

EU1

 

358.

PIKRINSAV

C6H2CH3(NO2)3

88-89-1

0,1

0,1

 

i, sz

I. 
EU91

 

359.

PIPERAZIN

C4H10N2

110-85-0

0,1

0,3

 

 

EU1

 

360.

PIRETRUM

 

8003-34-7

1

 

 

 

EU2

 

361.

PIRIDIN

C5H5N

110-86-1

15

60

 

b, i, sz

II.1.

 

362.

PLATINA FÉM

Pt

7440-06-4

1

 

 

 

EU91

 

363.

PLATINA OLDHATÓ VEGYÜLETEI 
(Pt-ra számítva)

 

 

0,002

 

 

i, sz

 

 

364.

PORTLAND CEMENT

 

65997-15-1

10

 

 

 

 

 

365.

PROPIL-ACETÁT

CH3(CH2)2COOCH3

109-60-4

840

840

 

b, i

I.

 

366.

propilén-imin, lásd: metilaziridin

 

 

 

 

 

 

 

 

367.

PROPILÉN-OXID

CH3C2H3O

75-56-9

 

 

5

k, b, i

 

 

368.

1,3-PROPIOLAKTON

C3H4O2

57-57-8

 

 

1,5

k

 

 

369.

PROPIONSAV

CH3CH2COOH

79-09-4

31

62

 

m

EU1

 

370.

RÉZ és vegyületei (Cu-re számítva)

Cu

7440-50-8

1

4

 

 

II.1.

 

371.

RÉZ, FÜST

Cu

7440-50-8

0,1

0,4

 

 

II.1.

 

372.

REZORCIN

C6H4(OH)2

108-46-3

45

 

 

b, i

EU2

 

373.

rezorcinol, lásd: rezorcin

 

 

 

 

 

 

 

 

374.

Rostszerkezetű porok, lásd: 2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

375.

SALÉTROMSAV

HNO3

7697-37-2

 

2,6

 

i, m

EU2

 

376.

SÓSAV

HCl

7647-01-0

8

16

 

i, m

EU1

 

377.

STRONCIUM-KROMÁT 
[Cr (VI)-ra számítva]

SrCrO4

7789-06-2

 

 

0,05

k

 

 

378.

Szelén-hidrogén, 
lásd: dihidrogén-szelenid

 

 

 

 

 

 

 

 

379.

SZELÉNVEGYÜLETEK 
(Se-re számítva)

 

 

0,1

0,4

 

i

BEM

 

380.

SZÉN-DIOXID

CO2

124-38-9

9000

 

 

 

EU2

 

381.

SZÉN-DISZULFID

CS2

75-15-0

15

 

 

b, i, m

EU3

 

382.

SZÉN-MONOXID

CO

630-08-0

23

117

 

 

EU4
BHM

 

383.

szén-oxiklorid, lásd: foszgén

 

 

 

 

 

 

 

 

384.

SZÉN-TETRAKLORID 
(tetraklór-metán)

CCl4

56-23-5

6,4

32

 

b

EU4

Az 1005/2009/EK rendelet szerint szabályozott anyag

385.

sztibin, lásd: antimon-hidrogén

 

 

 

 

 

 

 

 

386.

SZTIROL

C6H5CH=CH2

100-42-5

50

50

 

i

BEM

 

387.

SZULFOTEP

(C2H5)4P2S2O5

3689-24-5

0,1

 

 

b

EU1

 

388.

TALLIUM OLDHATÓ VEGYÜLETEI 
(Tl-ra számítva)

 

 

0,1

0,4

 

b, i

III.

 

389.

TERFENILEK (hidrogénezett)

(C6H7)3

61788-32-7

19

48

 

 

EU4

 

390.

TERPENTIN

 

8006-64-2

560

560

 

i, sz, b

I.

 

391.

TETRAETIL-ORTOSZILIKÁT

(C2H5O)4Si

78-10-4

44

 

 

i

EU4

 

392.

TETRAHIDROFURÁN

(CH2)4O

109-99-9

150

300

 

b, i

EU1

 

393.

1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetraklór etiltio)ftálimid, lásd: kaptafol

 

 

 

 

 

 

 

 

394.

1,1,2,2-TETRAKLÓRETÁN

Cl2CHCHCl2

79-34-5

7

 

 

b

 

 

395.

TETRAKLÓRETILÉN

Cl2C=CCl2

127-18-4

138

275

 

b

EU4

 

396.

tetraklórmetán, lásd: szén-tetraklorid

 

 

 

 

 

 

 

 

397.

timföld, lásd: dialumínium-trioxid

 

 

 

 

 

 

 

 

398.

TIOGLIKOLSAV

HSCH2COOH

68-11-1

4

 

 

b, m

 

 

399.

2-TOLUIDIN

CH3C6H4NH2

95-53-4

 

 

0,5

k, i, b

 

 

400.

3-TOLUIDIN

CH3C6H4NH2

108-44-1

9

 

 

b

 

 

401.

4-TOLUIDIN

CH3C6H4NH2

106-49-0

1

4

 

b

 

 

402.

TOLUOL

C6H5CH3

108-88-3

190

380

 

b, i

II.2. 
BEM 
EU2

 

403.

TOLUOL-2,4-DIIZOCIANÁT

CH3C6H3(NCO)2

584-84-9

 

 

0,035

k, i, sz

 

 

404.

TOLUOL-2,6-DIIZOCIANÁT

CH3C6H3(NCO)2

91-08-7

 

 

0,035

k, i, sz

 

 

405.

TOXAFÉN

 

8001-35-2

 

 

 

b, i

 

 

406.

TRIETIL-AMIN

N(C2H5)3

121-44-8

8,4

12,6

 

b, i, m

EU1

 

407.

TRIKLÓRBENZOLOK (1,2,4-TRIKLÓRBENZOL kivételével)

C6H3Cl3

12002-48-1

38

72

 

b

III.

 

408.

1,2,4-TRIKLÓRBENZOL

C6H3Cl3

120-82-1

15,1

37,8

 

b

EU1

 

409.

1,1,1-TRIKLÓRETÁN***

CH3CCl3

71-55-6

555

1110

 

b, i

EU1

Az 1005/2009/EK rendelet szerint szabályozott anyag

410.

TRIKLÓRETILÉN

Cl2C=CHCl

79-01-6

270

540

 

b, sz

BEM

SCOEL

411.

2,4,5-TRIKLÓRFENOXIECETSAV; (2,4,5-T)

Cl3C6H2OCH2COOH

93-76-5

10

40

 

b, i

II.2.

 

412.

triklórfluormetán F11, lásd: freonok

 

 

 

 

 

 

 

 

413.

TRIKLÓRNAFTALINOK

C10H5Cl3

1321-65-9

5

 

 

b, i, sz

 

 

414.

triklórtrifluoretán F113, lásd: freonok

 

 

 

 

 

 

 

 

415.

TRI-o-KREZIL-FOSZFÁT

(CH3C6H4)3PO4

78-30-8

0,1

 

 

b, i, sz

 

 

416.

TRIMETIL-AMIN

N(CH3)3

75-50-3

12,3

36,9

 

m, sz

 

 

417.

1,2,3-TRIMETILBENZOL

C6H3(CH3)3

526-73-8

100

 

 

 

EU1

 

418.

1,2,4-TRIMETILBENZOL

C6H3(CH3)3

95-63-6

100

 

 

 

EU1

 

419.

TRINIKKEL-DISZULFID (Ni-re számítva)

Ni3S2

12035-72-2

 

 

0,01

k, sz

 

 

420.

2,4,6-TRINITROTOLUOL

CH3C6H2(NO2)3

118-96-7

0,09

0,36

 

b

II.1.

 

421.

vanádium-pentoxid, 
lásd: divanádium-pentoxid

 

 

 

 

 

 

 

 

422.

VAS(II)-OXID (Fe-ra számítva)

FeO

1345-25-1

6 resp

 

 

 

 

 

423.

VAS(III)-OXID (Fe-ra számítva)

Fe2O3

1309-37-1

6 resp

 

 

 

 

 

424.

VINIL-ACETÁT

CH2=CHOOCCH3

108-05-4

17,6

35,2

 

 

EU3

 

425.

VINIL-BROMID

CH2=CHBr

593-60-2

 

 

22

k

 

 

426.

VINIL-KLORID

CH2=CHCl

75-01-4

 

 

7,77

k

EU99

 

427.

XILOL(ok)

C6H4(CH3)2

1330-20-7

221

442

 

b

EU1

 

428.

m-XILOL

C6H4(CH3)2

108-38-3

221

442

 

b

EU1

 

429.

o-XILOL

C6H4(CH3)2

95-47-6

221

442

 

b

EU1

 

430.

p-XILOL

C6H4(CH3)2

106-42-3

221

442

 

b

EU1

 

431.

XILIDIN(ek)

(CH3)2C6H3NH2

1300-73-8

25

 

 

b